Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Đà Nẵng ✔️ Uy Tín Nhất

Bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu logo độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là việc cần làm ngay cho kế hoạch kinh doanh bền vững của doanh nghiệp.

dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Đà Nẵng của chúng tôi đáp ứng nhu cầu chính đáng của bạn bằng một dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm và uy tín nhất.

Mời bạn xem thêm nội dung dịch vụ sở hữu trĩ tuệ tại Đà Nẵng của chúng tôi chi tiết như dưới đây:


ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

Các giai đoạn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện 

  • Bước 1: Luật sư đại diện tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền.
  • Bước 2: Luật sư đại diện gặp gỡ trực tiếp, điện thoại, email …với Qúy Đơn vị để yêu cầu cung cấp các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền.
  • Bước 3: Luật sư đại diện soạn thảo và chuẩn bị những tài liệu cần thiết trong hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền.

Hỗ trợ và thực hiện làm các thủ tục, biểu mẫu, bảng biểu liên quan đến công việc nêu trên:

  • Bước 4: Luật sư đại diện nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trình tự thủ tục thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký bảo hộ và theo dõi đơn cho nhãn hiệu mà Quý Đơn vị cung cấp và trả lời Công văn tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Quy trình như sau:

+ Trong thời gian 03 ngày Quý Đơn vị sẽ có kết quả tra cứu về nhãn hiệu (Có kết quả trong vòng 03 ngày, có kèm theo nhãn hiệu đối chứng). Quý Đơn vị sẽ biết nhãn hiệu có khả năng bảo hộ hay không.

+ Trong thời hạn 01 tháng Quý Đơn vị sẽ nhận được thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về kết quả thẩm định về hình thức của hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;

+ Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nộp đơn được quyết định là đơn hợp lệ, đơn đăng ký sẽ được đăng trên Công báo Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ để dành cho bất kỳ người thứ 3 thực hiện quyền phản đối (nếu có);

+ Trong thời hạn 24-26 tháng kể từ ngày Cục SHTT đăng công báo sẽ có kết quả thẩm định về nội dung cho nhãn hiệu đăng ký bảo hộ cho nhóm hàng hóa/dịch vụ mà Quý Đơn vị đăng ký. Dựa vào kết quả thẩm định nội dung, Cục SHTT sẽ ra Quyết định cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Tài liệu cần cung cấp 

+ Giấy Ủy quyền cho Công ty Luật (Do Luật sư tiến hành soạn);

+ Thông tin sản phẩm, dịch vụ bên Quý Đơn vị muốn bảo hộ (để Luật TGS phân nhóm sản phẩm và tính phí cụ thể)

+ Mẫu nhãn hiệu muốn đăng ký;

+ Thông tin về chủ đơn đăng ký nhãn hiệu:

- Nếu chủ đơn là tổ chức: Tên công ty/tên hộ kinh doanh; Mã số thuế; Địa chỉ; số ĐT; địa chỉ email; fax..

- Nếu chủ đơn là cá nhân: Họ và tên cá nhân; địa chỉ thường trú; nơi ở hiện tại; số CMND; số điện thoại, email.


PHÍ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

Bảng phí trọn gói:

STT

Mô tả hạng mục công việc

Mức phí (VNĐ)

1

Phí đăng ký cho 01 nhãn hiệu đối với 01 nhóm sản phẩm không quá 06 mã sản phẩm

3.000.000

2

Phí đăng ký cho từ nhóm sản phẩm thứ 02 (không quá 06 mã sản phẩm cho 01 nhóm)

1.000.000

3

Phí đăng ký cho mã sản phẩm thứ 07 trở lên trong 01 nhóm

300.000

4

Phí tra cứu nhãn hiệu từ cục SHTT

500.000/1 nhóm (Từ nhóm thứ 2, thêm 1 nhóm thêm 100.000)

⭐ Phí bên trên đã bao gồm các khoản phí/lệ phí đăng ký, thẩm định hình thức, thẩm định nội dung và phí công bố đơn;

⭐ Phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT;

⭐ Phí bên trên đã bao gồm phí dịch vụ và các hỗ trợ theo dõi đơn trong thời gian 24 tháng/thời gian chờ cấp văn bằng.


✔️ Tài liệu cung cấp: Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và mẫu nhãn hiệu đăng ký.

  • Lưu ý

+ Phí dịch vụ: Đối với trường hợp gia hạn văn bằng bảo hộ thì mức phí dịch vụ tương tự như đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mới (trừ bước tra cứu tên nhãn).

+ Thời gian: 6-8 tháng

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Sở hữu trí tuệ;

- Nghị định 100/CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;

- Nghị định 85/CP ngày 20/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Trân trọng và mong sớm nhận được phúc đáp của Quý Đơn vị.


LIÊN HỆ NGAY: 0915-888-404