LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT LÀ GÌ?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được hiểu như sau:

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm những gì? Thủ tục đăng ký như thế nào?...

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 Quy định trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Quy định về tài sản góp vốn kinh doanh

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp bao gồm những gì? Tiền mặt có được góp vốn hay không?

Quy định về cách đặt tên Doanh nghiệp

Cách đặt tên doanh nghiệp như thế nào là đúng Luật Doanh nghiệp? Những điều cấm đặt tên doanh nghiệp và đặt tên nước ngoài sẽ như thế nào?